سه شنبه, ۳ بهمن
آخرین اخبار کرمان و شهرستان ها

ليگ دسته اول فوتبال؛ برنامه هفته هجدم تا سي و دوم

/ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴
/ KermanNews

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1111 1394/08/19
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و دیدار معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل 95-94 را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه رقابتها به شرح زیر است:
هفته هجدهم دوشنبه 94/9/16
پاس همدان – گیتی پسند اصفهان -ساعت14-ورزشگاه قدس همدان
مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز-ساعت 14-ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
خیبر خرم آباد – نفت مسجد سلیمان-ساعت14-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گل گهر سیرجان – پارسه تهران -ساعت14-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
فولاد یزد – ایرانجوان بوشهر-ساعت 14-ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – شهرداری اردبیل -ساعت 14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
آلومینیوم اراک – فجر سپاسی شیراز -ساعت 14-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پیکان تهران – مس کرمان -ساعت 14- ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران
آلومینیوم هرمزگان – نساجی مازندران -ساعت 14:15 خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان – داماش گیلان -ساعت 14:30-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته نوزدهم یکشنبه 94/9/22
مس کرمان – پاس همدان -ساعت14 -ورزشگاه نوزدهم امام علی کرمان
نفت مسجد سلیمان – فولاد یزد-ساعت 14:15-ورزشگاه نوزدهم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
سه شنبه 94/9/24
داماش گیلان – خونه به خونه بابل-ساعت14-ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
ماشین سازی تبریز-گل گهر سیرجان-ساعت14-ورزشگاه تختی تبریز
فجر سپاسی شیراز – صنعت نفت آبادان -ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
نساجی مازندران – خیبر خرم آباد-ساعت14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
گیتی پسند اصفهان – مس رفسنجان -ساعت14-ورزشگاه آرارات اصفهان
شهرداری اردبیل – پیکان تهران-ساعت14-ورزشگاه تختی اردبیل
پارسه تهران – آلومینیوم هرمزگان-ساعت14-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک-ساعت 14:15 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
جمعه 94/9/27 معوقه هفته پنجم
پاس همدان -نفت مسجد سلیمان-ساعت 14-ورزشگاه قدس همدان
هفته بیستم پنجشنبه 94/10/03
مس رفسنجان-گل گهر سیرجان -ساعت 14-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
نساجی مازندران – فولاد یزد -ساعت 14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
فجر سپاسی شیراز – خونه به خونه بابل-ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز
پارسه تهران – خیبر خرم آباد-ساعت14-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
داماش گیلان – پیکان تهران -ساعت 14–ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
شهرداری اردبیل – پاس همدان -ساعت14-ورزشگاه تختی اردبیل
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم هرمزگان-ساعت 14-ورزشگاه تختی تبریز
گیتی پسند اصفهان – مس کرمان-ساعت14 -ورزشگاه آرارات اصفهان
نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم اراک-ساعت14:15-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
ایرانجوان بوشهر – صنعت نفت آبادان-ساعت14:15 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته بیست و یکم پنجشنبه 94/10/24
آلومینیوم اراک-نساجی مازندران-ساعت 14 -ورزشگاه امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان – گیتی پسند اصفهان-ساعت 14-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پاس همدان – داماش گیلان-ساعت14-ورزشگاه قدس همدان
فولاد یزد – پارسه تهران-ساعت14-ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس کرمان – شهرداری اردبیل-ساعت14-ورزشگاه امام علی کرمان
خیبر خرم آباد – ماشین سازی تبریز-ساعت 14-ورزشگاه تختی خرم آباد
پیکان تهران – فجر سپاسی شیراز -ساعت 14-ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل – ایرانجوان بوشهر-ساعت14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
آلومینیوم هرمزگان – مس رفسنجان -ساعت14:15 -ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان – نفت مسجد سلیمان -ساعت14:15-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و دوم چهارشنبه94/10/30
پارسه تهران – آلومینیوم اراک -ساعت14 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ماشین سازی تبریز- فولاد یزد-ساعت 14-ورزشگاه تختی ورزشگاه تبریز
مس رفسنجان- خیبر خرم آباد-ساعت 14-ورزشگاه شهدا -ورزشگاه رفسنجان کرمان
گیتی پسند اصفهان – شهرداری اردبیل -ساعت 14-ورزشگاه آرارات اصفهان
فجر سپاسی شیراز – پاس همدان -ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گل گهر سیرجان – آلومینیوم هرمزگان-ساعت 14-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
داماش گیلان – مس کرمان-ساعت 14 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان-ساعت 14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
ایرانجوان بوشهر – پیکان تهران-ساعت 14:15 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – خونه به خونه بابل-ساعت 14:30 -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و سوم سه شنبه 94/11/06
شهرداری اردبیل- داماش گیلان-ساعت 14-ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان – فجر سپاسی شیراز-ساعت 14-ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان – ایرانجوان بوشهر-ساعت 14-ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم اراک – ماشین سازی تبریز-ساعت 14-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
خونه به خونه بابل – نساجی مازندران -ساعت 14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
فولاد یزد – مس رفسنجان-ساعت 14–ورزشگاه شهید نصیری یزد
خیبر خرم آباد – گل گهر سیجان-ساعت14-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان-ساعت14 -ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
آلومینیوم هرمزگان – گیتی پسند اصفهان-ساعت14:15-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان – پارسه تهران-ساعت14:30-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و چهارم دوشنبه94/11/12
ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان-ساعت 14-ورزشگاه تختی تبریز
نساجی مازندران – پیکان تهران-ساعت14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
پارسه تهران – خونه به خونه بابل -ساعت 14-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
گل گهر سیرجان – فولاد یزد -ساعت 14-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
گیتی پسند اصفهان – داماش گیلان-ساعت14 -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک -ساعت 14-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
فجر سپاسی شیراز – شهرداری اردبیل-ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
آلومینیوم هرمزگان- خیبر خرم آباد-ساعت14:15-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر – مس کرمان-ساعت14:15-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – پاس همدان-ساعت14:30-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان خوزستان
هفته بیست و پنجم دوشنبه 94/11/19
آلومینیوم اراک – گل گهر سیجان -ساعت 14-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پاس همدان – نساجی مازندران -ساعت 14 -ورزشگاه قدس همدان
فولاد یزد – آلومینیوم هرمزگان -ساعت 14-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران – پارسه تهران -ساعت 14-ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
خیبر خرم آباد – گیتی پسند اصفهان-ساعت 14 -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
داماش گیلان – فجر سپاسی شیراز -ساعت 14 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
خونه به خونه بابل – ماشین سازی تبریز -ساعت14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
شهرداری اردبیل- ایرانجوان بوشهر-ساعت 14 -ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان – نفت مسجد سلیمان-ساعت 14-ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان -ساعت 14:30 -ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و ششم یکشنبه94/11/25
خیبر خرم آباد- فولاد یزد-ساعت 14:15 -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان -فجر سپاسی شیراز-ساعت 14:15 -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان- خونه به خونه بابل -ساعت 14:15 -ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان – صنعت نفت آبادان-ساعت 14:15 -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پارسه تهران – پاس همدان-ساعت 14:15 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
نساجی مازندران – مس کرمان -ساعت 14:15 -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
ماشین سازی تبریز- پیکان تهران-ساعت 14:15 -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
آلومینیوم هرمزگان- آلومینیوم اراک-ساعت 14:30 -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر – داماش گیلان-ساعت 14:45-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – شهرداری اردبیل-ساعت 14:45-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و هفتم شنبه94/12/01
فولاد یزد – گیتی پسند اصفهان-ساعت 14:30 -ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران – مس رفسنجان -ساعت 14:30-ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل – گل گهر سیجان 14:30 -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
شهرداری اردبیل- نساجی مازندران -ساعت 14:30 -ورزشگاه تختی اردبیل
آلومینیوم اراک – خیبر خرم آباد -ساعت 14:30-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پاس همدان – ماشین سازی تبریز-ساعت 14:30 -ورزشگاه قدس همدان همدان
فجر سپاسی شیراز – ایرانجوان بوشهر-ساعت 14:30 -ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
داماش گیلان – نفت مسجد سلیمان-ساعت 14:30 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
مس کرمان – پارسه تهران-ساعت 14:30 -ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم هرمزگان-ساعت15 -ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و هشتم جمعه 94/12/07
گل گهر سیرجان – پیکان تهران-ساعت 14:45 -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
مس رفسنجان- پاس همدان -ساعت 14:45 -ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
پارسه تهران – شهرداری اردبیل -ساعت 14:45 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد- صنعت نفت آبادان-ساعت 14:45 -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان – ایرانجوان بوشهر -ساعت 14:45 -ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران – داماش گیلان-ساعت 14:45 -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک- فولاد یزد-ساعت 14:45-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
ماشین سازی تبریز- مس کرمان-ساعت 14:45 -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
آلومینیوم هرمزگان- خونه به خونه بابل-ساعت 15-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان – فجر سپاسی شیراز -ساعت 15:15 -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و نهم پنجشنبه 94/12/13
مس کرمان – مس رفسنجان -ساعت 15-ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان – گل گهر سیجان -ساعت 15-ورزشگاه قدس همدان
خونه به خونه بابل – خیبر خرم آباد -ساعت 15-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
داماش گیلان – پارسه تهران-ساعت 15 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
پیکان تهران – آلومینیوم هرمزگان-ساعت 15 -ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل- ماشین سازی تبریز -ساعت15 -ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز – نساجی مازندران -ساعت 15 -ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک-ساعت15 -ورزشگاه آرارات اصفهان
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان-ساعت 15:30 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – فولاد یزد -ساعت 15:30-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته سی ام چهارشنبه 94/12/19
فولاد یزد – خونه به خونه بابل-ساعت 15 -ورزشگاه شهید نصیری یزد
پارسه تهران – فجر سپاسی شیراز -ساعت 15-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد- پیکان تهران-ساعت 15-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز- داماش گیلان-ساعت15-ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
مس رفسنجان- شهرداری اردبیل -ساعت 15-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان – مس کرمان -ساعت 15-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
نساجی مازندران – ایرانجوان بوشهر-ساعت 15-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک- صنعت نفت آبادان-ساعت15-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
آلومینیوم هرمزگان- پاس همدان-ساعت 15:15-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان – گیتی پسند اصفهان-ساعت 15:30 -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته سی و یکم سه شنبه94/12/25
داماش گیلان -مس رفسنجان-ساعت 15:15 -ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل – آلومینیوم اراک-ساعت 15:15 -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
پیکان تهران – فولاد یزد-ساعت 15:15 -ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل- گل گهر سیرجان-ساعت 15:15 -ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان – خیبر خرم آباد -ساعت 15:15 -ورزشگاه قدس همدان
فجر سپاسی شیراز – ماشین سازی تبریز-ساعت15:15-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- صنعت نفت آبادان-ساعت 15:15 -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان – آلومینیوم هرمزگان-ساعت 15:30 -ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر- پارسه تهران-ساعت 15:45 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – نساجی مازندران-ساعت 15:45-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و دوم دوشنبه 95/1/09
گل گهر سیرجان – داماش گیلان-ساعت 16:15-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
مس رفسنجان- فجر سپاسی شیراز -ساعت 16:15-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
فولاد یزد – پاس همدان -ساعت 16:15 -سی و دوم -ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران – گیتی پسند اصفهان 16:15 -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک- پیکان تهران-ساعت 16:15-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
خیبر خرم آباد- مس کرمان -ساعت 16:15-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز- ایرانجوان بوشهر-ساعت 16:15 -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
پارسه تهران – نفت مسجد سلیمان-ساعت 16:15 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان- شهرداری اردبیل-ساعت 16:30-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل-ساعت 16:45-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان

زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور از 2 دی 94 تا سه شنبه 29 دی 94 است.منبع خبر : واحد مرکزی خبر

گروه : اخبار استان کرمان
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,


لطفا معادله را تکمیل نمائید (به عدد) : *

کانال خبری کرمان KrChannel

دریافت آخرین اخبار کرمان در تلگرام :
@KrChannel

به تازگی در کرمان نیوز


تمامی حقوق طرح و محتوا نزد پایگاه خبری کرمان نیوز محفوظ می باشد.